Địa chỉ, liên hệ

– Phòng 205 Tầng 2, nhà C, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

929 Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

– Liên hệ: 0243 775 9850

– Thời gian tiếp: 8h – 17h Thứ hai đến thứ sáu trừ ngày lễ, tết.

   Hòm thư :

– NCKH – CĐT: nckhcdtgroup@gmail.com

– Đào Tạo: ttdtpshn@gmail.com